Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


caste-dotazy

Časté dotazy

Při importu se mi změní desetinné čárky na tečky co s tím?

Lze používat trenažéry ke zkoušení? Jako zkoušení to nedoporučujeme, na to slouží klasické písemky, ústní prověřování a podobně. Trenažéry jsou myšleny jako bezstresový a velmi efektivní způsob, jak se naučit či si upevnit určité dovednosti nutné pro další rozvoj žáků (nebo užitečné žákům samy o sobě), aniž by učitel ztrácel drahocenný čas a síly, které tak může věnovat přípravě a realizaci dalších důležitých činností jako jsou projekty, badatelské aktivity, přednášky, exkurze, diskuse se žáky nebo třeba složitější úkoly, k jejichž zadávání a hodnocení již počítač použít nelze (například eseje).

Jak je zajištěno, aby žáci nepodváděli například tím, že nechají za sebe dělat úkoly jiné? Stejně jako u písemných domácích úkolů mohou žáci podvádět i zde. Na rozdíl od písemných úkolů ale nemohou opisovat od spolužáků, protože každá sada zadaných úloh je generována unikátně. Možností podvádět je ale samozřejmě i tak dostatek. Trenažéry pomáhají žákům efektivně a bez stresu zvládnout některé jednoduché dovednosti a znalosti, případně si je upevnit poté, co se základy naučí od svého učitele. Někteří žáci se slabší vůlí uvítají nad sebou „bič“ v podobě zadaných úkolů a termínů. Základem ovšem vždy je, aby učitel žáky přesvědčil o užitečnosti procvičovaných dovedností. Doporučujeme vybírat pro trénování jen skutečně důležité věci, nelpět na trénování každé maličkosti jen proto, že to trénovat jde. Některé žáky trenažéry vyloženě baví, těm můžete dávat úkoly navíc jako dobrovolný „koníček“, ale neznámkovali bychom to.

Co když žáci nemají doma internet? Žáci nemusejí dělat úkoly nutně doma. Každá škola by měla mít počítačovou učebnu s připojením k internetu. Stačí tedy žákům umožnit přístup i mimo vyučování. Internet je také v knihovnách a na dalších veřejných místech.

Jsou trenažéry vhodné i pro základní/střední/vysokou školu? Jsou vhodné pro všechny zmíněné stupně, záleží jen na tom, jaký konkrétní obsah a náročnost úkolů si vytvoříte.

caste-dotazy.txt · Poslední úprava: 05. 01. 2014 (17:50) autor: Pavel Böhm

Nástroje pro stránku